Dünyada Seker Üretimi ve Tüketimi
Dünyada 43 ülkede pancardan, 71 ülkede kamıştan ve 6 ülkede (ABD, İran, Pakistan,
Japonya, Fas, Mısır) ise hem pancardan hem kamıştan olmak üzere toplam 120 ülkede seker
üretilmektedir. Ülkemizde ise seker, seker pancarından üretilmektedir. Şeker kamışı tropik ve sıcak
iklim kusağında yer alan ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmekte olup, gerek yılda 2-3 kez ürün elde
edilebilmesi, gerekse üretim işleminin kolaylığı nedeniyle hammadde maliyeti daha düşük
olmaktadır. Bu nedenle dünya şeker üretiminin yaklaşık %80’i şeker kamışından elde edilmekte ve
dünya piyasalarındaki şeker fiyatını kamış şekeri belirlemektedir. En önemli kamış şekeri üreticisi
ülkeler; Brezilya, Hindistan, Çin, Tayland, Avustralya ve Meksika’dır. Şeker pancarı üretimi serin
veya soguk iklim kuşagındaki ülkelerde yapılmakta olup, en fazla pancar şekeri üretimi basta AB
ülkeleri olmak üzere ABD, Rusya ve Türkiye’de yapılmaktadır. Bu ülkeler toplam dünya pancar
şekeri üretiminin yaklaşık %70’ini karşılamaktadır.