Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), 2016 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelini belirledi.


TAPDK'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve 15'inci maddelerinin uygulanmasıyla ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2016 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelleri şu şekilde;

1-Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol/Metanol Toptan Satış Belgeleri 3.850 TL

2-Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri:

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 255 TL

İlçe merkezlerinde 175 TL

Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 60 TL

3-Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1.045 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 405 TL

4-Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.550 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.320 TL

Satıcıların, bu bedelleri en geç 31 Mart 2016 tarihine kadar kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle TAPDK'nın hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri 2016 Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek.

[ucluhaber]