Gıda hileleri, hijyenik problemler ve gıda güvenliğinde yaşanan sıkıntılar 'Gıda İşletmelerinde Gıda Güvenliği Ve İş Sağlığı Güvenliği' panelinde konuşuldu.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Marmara Mühendis, Mimar ve Teknik Elemanlar Federasyonu?nun ortaklaşa organizasyonu ile ?GIDA İŞLETMELERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ? konulu panel düzenelendi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan DİK?in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; son zamanlarda çok fazla gündeme gelen gıda hileleri ve üretim yapan gıda firmalarında yaşanan hijyenik problemler, gıda güvenliğinde yaşanan sıkıntıları da gün yüzüne çıkarıldı.

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Çıkarılan kanun ve yönetmelikler ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın bütün iş kollarında işçi çalıştıran kamu ve özel sektör işverenlere,  iş güvenliği sağılığı ve  konusunda genel bir sorumluluk yükledi. Yasal sorumlulukların getirdiği bu yükümlülükle birlikte TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube ve MÜTEF (Marmara Mühendis Mimar ve Teknik Elemanlar Federasyonu)?in birlikte düzenlediği ?Gıda İşletmelerinde Gıda Güvenliği Ve İş Sağlığı Güvenliği? paneli ile sektörünün bu iki konuda ne durumda olduğunu ve neler yapılması gerektiği masaya yatırılmıştır.