Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibe destek programının ikinci AB komisyonu onaylanmış ve 2014-2020 yılları için proje kabullerine başlanacaktır.